Papa Haydn´s Ghost Stories

Papa Haydn´s Ghost Stories

 L’Etat Libre de Neige er et tidligmusikk-kollektiv og prosjektbasert tidligmusikkensemble. Besetningen er fleksibel, fra trio til lite strykeorkester, og består alltid av engasjerte, særpregede musikere som har spesialisert seg innenfor tidligmusikk. 

This is not a a band. L’Etat Libre de Neige er et tidligmusikk-kollektiv og prosjektbasert tidligmusikkensemble. Besetningen er fleksibel, fra trio til lite strykeorkester, og består alltid av engasjerte, særpregede musikere som har spesialisert seg innenfor tidligmusikk. Ensemblet har satt seg fore å alltid utforske og utfordre aspekter ved fremføringen av tidligmusikk, å samarbeide med ekspertise fra Norge og Europa, og spille konserter som berører. Ensemblet begynte sitt virke under navnet Mormorio, den gangen i kvartett-format, men fant med tiden ut at det var mer interessant med forskjellige konstellasjoner, men md cembalist Lars Henrik Johansen, luttist Ulrik Gaston Larsen og sopran Cathrine Bothner-By som kjernemedlemmer. Det nye navnet - Fristaten av snø, eller Snøens frie tilstand - avspeiler ensemblets idealer om kollektivitet og improvisatorisk fremføring, i “Fristaten” får dyktige tidligmusikere utnyttet sin egen kompetanse og fantasi til fulle. Ensemblet har mottatt støtte fra Fond for Utøvende Kunstnere, Oslo kommune, Fond for Lyd og Bilde og Norsk kulturråd. L'Etat Libre de Neige har spilt konserter i Tyskland, Frankrike, Tsjekkia, Norge, Sverige og Brasil, satt sammen spesialtilpassede musikkprosjekter for museer, institusjoner og kor, arrangert to konsertserier på Norsk folkemuseum og workshops for medmusikere om retorikk og gestikk.
www.etatlibre.wordpress.com

08.04.2020 21:30
lagt til handlevogn