Sangen kan løfte oss

Samarbeidet mellom Grethe og Carl-Andreas

150,00 NOK  • Artnr: 1002
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

Samarbeidet mellom Grethe og Carl-Andreas

«Undring» har alltid vært et viktig ord for Grethe. For mange år siden skrev hun en tekst, knyttet til en pilegrimsutstilling der undringsbegrepet er med. Carl-Andreas fikk tak i denne teksten. Etter en del tid tok han helt uventet kontakt og fortalte at teksten hadde fått en melodi! Det er med undring (!) vi ser 20 år tilbake i tid. Slik ble «Undringssalmen» til. Det ble selve opptakten til vår «musikalske reise» sammen.

Et typisk trekk ved vårt samarbeid er at de fleste av våre sanger, salmer og viser har vokst fram som resultat av et behov gjennom året og kirkeåret. Kirken er vår møteplass, ikke minst gjen- nom babysangen i Sarpsborg kirke. Der er Carl-Andreas «spillemann» og Grethe «kaffekoker» og frivillig medarbeider. I denne sammenhengen kommer det ofte opp ideer og ønsker. Et eksempel er det behovet som oppsto når vi sto rundt lysgloben sammen med barna og foreldrene. Vi savnet en egnet salme. Da sa Carl-Andreas: «Grethe, dette kan vel være en fin oppgave for deg?» Slik ble salmen til som brukes hver gang på babysangen: «Vi tenner lys i globen vår».

Den står i salmeboka på nr. 640. Da NRKs salmemaraton «Salmeboka minutt for minutt» ble sendt på TV i 2014, var Carl-Andreas en av de håndplukkede organistene. I omtrent 10 timer av de 60 timene programmet varte, spilte han orgel i Vår Frue kirke i Trondheim.

lagt til handlevogn