Nidaros

Nidaros - Nidaros Brass Band

100,00 NOK  • Artnr: 1029
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

NIDAROS BRASS BAND
ble startet i 2003, da en del brassband-entusiaster i Trondheim hadde et sterkt ønske om å spille i et brassband hvor aktivitetsnivået passer med en ellers travel hverdag. Ved å ha øvelser annenhver søndag, i tillegg til utfordrende og gode konserter, har vi klart å skaffe oss en dyktig og stabil besetning.

Vi har hele tiden vært bevisst på å formidle musikk i forskjellige sjangre på en best mulig måte til publikum og vi presenterer alltid egne solister på våre konserter. Vi deltar ikke i konkurranser, og fungerer som et rent konsertkorps. Vi har derfor valgt å presentere musikken på denne CD’en i form av to separate konsertprogram, slik vi gjerne spiller våre konserter. Musikkstykkene representerer både repertoaret og solistene vi har hatt gjennom 7 år.

Vi er stolte over å kunne presentere vår egen marsj «Nidaros» som starten på CD’en, og vårt eget arrangement på Åge Aleksandersens «Trondhjemsnatt» som avslutning. De to konsertprogrammene består ellers av variert brassbandmusikk - solostykker, norsk musikk, svingende rytmer, rolig og vakker musikk.

«Tournament for Brass» og «Vitae Aeternum» er CD’ens to originalskrevne hovedstykker. De er komponert i henholdsvis 1954 og 2007, og viser brassbandets muligheter og utfordringer i solistinnslag og ensemblespill. Nidaros Brass Band ønsker deg god fornøyelse med våre to «konserter», og håper du liker denne musikken

like godt som vi gjør!
Trondheim ble grunnlagt som Nidaros av Olav Tryggvason i 997, og hadde dette navnet fram til 1600-1700

tallet. Byen fikk da navnet Trondhjem. Etter igjen å ha hatt navnet Nidaros en kort periode i 1930-31, ble det offisielle navnet Trondheim.

NIDAROS BRASS BAND was founded in 2003, by some brass band enthusiasts in Trondheim who shared a strong desire to play in a brass brand whose activity level was compatible with a busy lifestyle. By having rehearsals only every other Sunday, in addition to challenging and entertaining concerts, we have managed to maintain a capable and stable membership.

We have, the whole time, been committed to presenting music from different genres as well as possible to our audiences and we always showcase our own soloists in our concerts. We do not contest, and function purely as a concert band. We have therefore chosen to present the music on this CD in the form of two separate concert programs, showing how we like to play our concerts. The pieces chosen are representative of both repertoire and the soloists during our 7 years.

We are proud to be able to start the CD with our own march «Nidaros», and to finish it with our own arrangement of Åge Aleksandersen’s «Trondhjemsnatt». Otherwise the two concert programmes consist of varied brass band music – solo items, Norwegian music, swinging rhythms, and softer beautiful music.

«Tournament for Brass» and «Vitae Aeternum» are the CD’s two major original works for brass band. They were composed in 1954 and 2007 respectively, and show Nidaros Brass Band’s possibilities and provide challenges in both solo and ensemble playing.

Nidaros Brass Band hope you enjoy our two «concerts», and hope you will like this music as much as we do!

Trondheim was founded as Nidaros by Olav Tryggvason in 997, and had this name until the 17th century when the city became Trondhjem. After briefly reverting to the name Nidaros from 1930-31, the city name officially became Trondheim.

GEIR ULSETH er dirigent for Nidaros Brass Band og har tidligere vært tubaist i bandet. Han spilte
i Ila Brass Band fra 1987-2002, og fikk i denne tiden med seg både å bli norgesmester i 1989 og seier i de fleste andre store brasskonkurransene i Norge. Ulseth

er utdannet sivilingeniør fra NTH, og tok senere videreutdanning i ensembleledelse og kammermusikk, samt utdanning i pedagogikk ved Universitetet i Trondheim. Verneplikten ble avtjent som tubaist i Luftforsvarets Musikkorps i Trondheim. Han har jobbet som dirigent og profesjonell musiker fra 1993, og var i denne tiden tubaist i brassgruppa Quintus fram til høsten 2007. Har fra 2003 jobbet i NMF Trøndelag, først som musikkonsulent og senere som daglig leder. Ulseth har siden høsten 2008 vært musikksjef i NMF.

GEIR ULSETH is the conductor of Nidaros Brass Band and has also played tuba in the band. He played in Ila Brass Band from 1987-2002, winning the Norwegian Championships with the band in 1989 and gaining victories at most other major brass band contests in Norway. Ulseth graduated in engineering from the Norwegian Institute of Technology, and later received further education in ensemble leadership, chamber music, and teaching methods, at NTNU in Trondheim. He did his national service as a tuba player in The Norwegian Air Force Band in Trondheim. He has worked as a conductor and professional musician since 1993, playing tuba in

the brass ensemble Quintus until autumn 2007. Since 2003 he has worked in The Norwegian Band Federation (NMF) Trøndelag, first as a music consultant and later as general manager. Since autumn 2008 Ulseth has been in charge of music in NMF.

lagt til handlevogn