Music for solo voices

Music for solo voices - Henrik Ødegaard

100,00 NOK  • Artnr: 1011
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

Henrik Ødegaard ble født i Oslo i 1955.
Etter studier i basstrombone og kirkemusikk studerte han komposisjon med Lasse Thoresen ved Norges Musikkhøgskole og med Tristan Keuris ved Utrecht Conservatorium i Holland. Han er også utdannet gregoriansk korleder fra Musikkonsertavoriet i Paris.

Hans komposisjoner dekker alle genre, med hovedvekt på vokalmusikk. Norsk folkemusikk og gregoriansk sang er inspirasjonskilder som ofte klinger videre i hans verker. Ødegaard har arbeidet mye med å beholde en autentisk, etnisk stil i arrangementer av folkemusikk, særlig for kor. Videre har han komponert større verk i mange genre: oratorier, kantater, opera, musical, teatermusikk, elektroakustisk musikk, solo- konsert, kammermusikk og soloverk.

Mange av hans verk er laget til amatører og barn, og til musikalske møter mellom disse og profesjonelle musikere. I årene 1981–2006 var han ansatt som kantor og korleder i Sauherad kommune, Telemark. Fra 2006 er Henrik Ødegaard fulltids komponist.

Nettside: www.henrikoedegaard.no

Henrik Ødegaard was born in Oslo in 1955. After studying the bass trombone and church music, he studied composition with Lasse Thoresen at the Norwegian Academy of Music and with Tristan Keuris at the Utrecht Conservatory in Holland. He also trained as a gregorian choir director at the Paris Conservatory.

His compositions cover all genre, with emphasis on vocal music. Norwegian folkmusic and gregorian chant are the inspiration which can often be heard in his works. Ødegaard has worked to maintain an authentic, ethnic style in his folkmusic arrangements, especially those for choir. In addition he has composed large scale works in many genre: oratorios, cantatas, opera, musicals, music for the theatre, electro-acoustic music, solo concertos, chamber music and solo works.

Many of his works are composed for amateurs and children, and for musical collaborations between them and professional musicians. From 1981 to 2006 he was kantor and choirmaster in Sauherad commune in Telemark. From 2006 he has devoted himself to fulltime composition.

Website: www.henrikoedegaard.no

lagt til handlevogn