Hilsen til Eidsvoll

Hilsen til Eidsvoll - Gundersens Hornsekstett

100,00 NOK  • Artnr: 1008
  • Ikke på lager

Beskrivelse av artikkelen

Denne cd plate er en historisk dokumentasjon med noe av ”EIDSVOLLMUSIKKEN”,.Det er spesielt to som bør fremheves ved denne anledning. Den ene er: hornmusikk / kor-stifteren på Øvre-Romerike, Hans Nielsen Johnsrud (d.y.1864-1948) som betydde så mye for mu- sikklivet i bygda. Og spillemannen Hans Borgersen (1862-1947) som skrev ned ”på øret” ca.140 melodier av sine egne og andres komposi- sjoner med variabel karakter og som ble brukt av spillemenn i Eidsvoll på 1870 tallet og fremover. ”Eidsvollsangen” er av noe nyere dato.

HISTORIKK OM NORSKE SEKSTETTRADISJONER.

Hornsekstett, er en helt særegen skandinavisk orkestersammensetning. Den oppstod under framveksten av det industrielle samfunn i det 19. århundre og har, i likhet med brass band og korps-bevegelsene, sitt utspring i ideer fra engelske industri-herrer som så med misnøye på at folk i arbeidertettstedene misbrukte sin knapt tilmålte fritid. Arbeiderne skulle ha meningsfylt og oppbyggelig fritid som igjen skulle øke arbeidsmoralen. Sammenfallende med en revolusjonerende utvikling av messinginstrumentene, som rundt 1850 hadde de etablerte former vi kjenner i dag, fant man å benytte disse til organisert underholdning, anvendelig i friluft som innendørs, og spillbare, selv for arbeidsnever, med sine tre ventiler...Og god fysikk var heller ingen mangelvare...Bedriftene kjøpte instrumenter og opplæring gjerne gitt av militærmusikere og senere av egenerfaring, og så var det hele i gang. Nesten alle bedrifter av en viss størrelse hadde sin sekstett og ikke bare disse, men frelsesarmeen, kur-anstalter militærorkestre og forløperne til våre musikk-korps benyttet sekstett-versjonen. Repertoaret, som er bevart i utallige notebøker, spente fra vidløftige opera-parafraser til salmer og marsjer, og ikke minst, dansemusikk: den praktiske bruken som vi har dokumentert her...

lagt til handlevogn