Glemte Romancer

Glemte Romancer - Cecilie Rønning, Ivar Anton Waagaard

100,00 NOK  • Artnr: 1013
  • På lager

Beskrivelse av artikkelen

Kjære lytter!

Med denne CD’ en vil vi presentere noen nasjonale sangskatter som er i ferd med å bli glemt .
Romansene er en del av vår kulturarv som fortjener å bli løftet frem og lyttet til.
De fleste sangene på CD’ en har aldri tidligere vært innspilt. Felles for dem er at de er komponert av norske kvin- ner som hadde sitt virke på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Arbeidet med innspillingen kom
i gang av ren nysgjerrighet. Hva var årsaken til at musikk skrevet av kvinnelige komponister var så fraværende i musikkhistorien?
Jeg kontaktet nasjonalbiblioteket og så pløyet jeg igjennom 100- talls støvete, håndskrevne noter båret opp fra bibliotekets kjeller. Jeg tok med en bunke til min pianist Ivar Anton og vi spilte, sang og lyttet til musikken som
var blitt glemt . Vi ble overrasket over at det var så mange gode komposisjoner , hvorfor var det bare en av disse komponistene vi hadde hørt om før? Dette ble inspirasjonen til å lyd- dokumentere sangene slik at flere kunne få glede av denne musikken.
Det var overraskende mange kvinnelige komponister rundt århundreskiftet. Og de levde ikke nødvendigvis i sky- ggen av sine mannlige kolleger. Kvinner var aktive deltakere og aktører i norsk musikkliv, som publikum, kompon- ister og utøvere. Sammen med sine mannlige kolleger dannet de et kunstnerisk miljø der man påvirket hverandre gjensidig. Når musikkhistorien overser disse kvinnelige musikerne og komponistene, utelater man derfor en stor andel av de som formet og utviklet norsk musikkliv i denne perioden,. Musikkhistorien er stort sett skrevet av menn, og forskermiljøene har i liten grad interessert seg for norsk, klassisk musikkhistorie. Derfor er disse kvinnene lite kjent også i fagmiljøer. Med unntak av Signe Lund var kvinnene selv nokså beskjedne – men kvalitetsmessig sto de ikke tilbake for sine mannlige kolleger.
For mange kvinner på 1800-tallet var musikken et fristed - et rom for selvstendig utfoldelse. Et rom der barrierer som klasseskiller og kjønnsforskjeller ikke fantes. Vi har valgt ut fire av de mange kvinnene som komponerte på 1800-tallet.
Emma Dahl : 1819-1896
Emma ble født i Tyskland men flyttet til Norge i 1841 hvor hun giftet seg året etter med forlegger Dahl. Hun var en etterspurt opera sanger, og hun holdt ofte huskonserter. Deres hjem i Oslo ble et samlingsted for kunstnere. Emma Dahl var den første som tonesatte Henrik Ibsens «Margrethes vuggesang» Sangen ble en «hit». Komposisjonene kom ut hyppig og hun fikk også utgitt komposisjoner i Danmark og Sverige. Sangene ble godt likt fordi de hadde en naturlig følsomhet med vakre og sangbare melodier og utsøkte harmonier.
Signe Lund: 1868-1950
Født i Bergen og datter av komponist Birgit Lund. Talentet ble fanget opp av Edvard Grieg og Johan Svendsen. Hun bodde i New York fra 1902-18 der hun var medlem i det sosialistiske parti og venn av Fridtjof Nansen. Hun mottok kongens fortjenestemedalje i styrking av forholdet mellom USA og Norge.Hun var slekt av Lundfamilien i Farsund og bodde i en periode i Lundhuset, Loshavn.Signe var blant initiativtakerne til Norsk Komponistforening.I 60 års- dag spilte Filharmonisk Selskaps Orkester en konsert i Universitetets Aula for å hedre komponisten Signe Lund med kun hennes komposisjoner.Hun hadde medlemskap i Nasjonal Samling. Etter krigen mistet hun sitt statsborgerskap i og levde på en gard inntil sin død

Inger Bang Lund: 1876-1968 t Inger var fra Bergen og 18 år gammel kom hennes første komposisjon ut. Hun studerte med Johan Halvorsen. Han anbefalte henne å studere videre hos Alfredo Casella i Roma. I 1911 ga hun sin første konsert med egne verk i Oslo.
Hun hadde også en konsert med Nina Grieg før hun dro til Roma.Under oppholdet i Roma 1912-1925 hadde hun

med sin mann og sine tre barn.Hun var høyt skattet som pianist og komponist men hun følte samtidens vanske-
ligheter med å akseptere kvinnelige kunstnere.Hun etterlot seg mer enn 50 komposisjoner for sang, fiolin og klaver.
Etter å ha viet hele sitt liv til musikken døde hun 92 år gammel i Bergen.
Judith Heber: 1880-1919 i Judith var en Norsk komponist og pianist som ble født på Gol og døde i Oslo kun 39 år gammel.Judith giftet seg aldri.

Hun var elev av Agathe Backer Grøndahl og Dagmar Walle Hansen. Hun debuterte i Oslo i 1907 og i 1919 hadde hun en komposisjonsaften i Oslo. Hun studertet også i Berlin hos professor Scharwencka og Jedlidzka .Hun har kompon- ert : Romance for fiolin op. 7 og klaversonate op 7.Hun fikk mest oppmerksomhet for sine yndefulle sanger fordi hun hadde evnen til å forstå diktets stemning. Hun komponerte en rekke sanger som ofte ble sunget på konserter i Norge. Hun døde noen dager etter sin far og de ble begravet samtidig.

lagt til handlevogn