Brahms Symfoni nr 4

Brahms symfoni nr 4 ble denne uken spilt med Gävle symfoniorkester under ledelse av Jaime Martín. Produsenter Lasse Nilsen (Nilento) og Åsgeir Grong