Avid HDX installert

Endelig har Avid HDX, HD interface og madi interface blitt koblet sammen i det nye studiooppsettet. Protools 11 er installert samt at pcie kortet sitter i et sonnett chassis med thunderbolt. Alt utstyret er rigget i en flight som gjør at oppriggstiden er veldig kort.

Protools