Muntre musikanter - Egner

Innspilt i Harstad kulturhus sept 2011
Åsgeir Grong - tekniker
Lasse Nilsson - produsent
Bjørn Sagstad - dirigent

Utgitt på Barneselskapet.