January 2007

Trønder

Ad Libitum er et blandakor med 35 - 40 medlemmer fra Trondheim og omegn, fra Viggja i vest til Midtre Gauldal i sør... I korets vedtekter heter det at koret skal utøve korsang på høyt amatørnivå. Vi mener at vi har mest glede av å synge når vi synger godt og har en dirigent som hjelper oss å få det til. Koret har alltid hatt gode dirigenter som stiller krav til oss, og som gir oss mye igjen. På øvingene og konsertene står vi ofte blandet, slik at vi hører de andre stemmene og samklangen bedre. Da blir det lettere å holde riktig tonehøyde, men det er samtidig en utfordring å kunne sin egen stemme godt nok. Repertoaret er svært variert, fra store kirkelige verk til folkeviser og moderne rytmer. Vi legger vekt på formidling av det vi synger om. Derfor legger vi bort notene i god tid før en konsert. Bare ved framføring av større verk kan vi ha noter fremme under konserten. Faste aktiviteter er en øvingshelg om høsten og førjulskonsert i Vår Frue kirke. I tillegg deltar vi  på kortreff og regionale sangerstevner, og vi kan ta sangoppdrag i forbindelse med private feiringer og konferanser. Koret startet høsten 1987 som representasjonskor for region II i Orkla og Gauldal Sangerforbund. Navnet på koret ble i første omgang "Trønderklang", men ble våren 1989 endret til "Ad Libitum", som betyr "etter behag". Fra og med våren 1993 har Ad Libitum ikke lenger hatt status som regionskor.